อบต.ห้วยลึกร่วมกับค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานลงพื้นที่แจกน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านหนองไก่เถื่อน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 อบต.ห้วยลึกได้ประสานความร่วมมือไปยังค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นำรถบรรทุกน้ำ แจกให้กับประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านหนองไก่เถื่อน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยมี นายภคภัส ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านลาด , นางสาวนุชนาฎ นพวิจิตร์ ปลัด อบต.ห้วยลึก , นายวิโรจน์ รุ่งเจริญ ส.อบต.หมู่ที่ 4 และเจ้าหน้าที่ป้องกัน อบต.ห้วยลึก ร่วมลงพื้นที่แจกน้ำให้กับประชาชน

alt