ประกาศอบต. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2564

alt
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

 

 

alt รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง